Velkommen til våre hjemme-sider!

Den Norske Knappefabrikk AS ble startet av Karl Eckhoff i 1922, og ledes i dag av hans barnebarn, Gard – Cato Engnæs.
Fabrikken sysselsetter 3 – 4 personer. Vi selger det meste innen knapper, hekter, spenner, trykknapper og glidelåser. Fabrikken produserer 10 – 12 millioner enheter per år, og har totalt produsert og solgt en milliard knapper. Bedriften produserer knapper av metall som kobber, messing, aluminium og tinn. Som en av de første i Norge, startet fabrikken med støping av plast i slutten av 1950 – årene.

Produksjonen har utviklet seg fra håndarbeid til helautomatisk produksjon. Bedriften leverer knapper til uniformer, arbeidstøy og tyngre konfeksjon, samt tinnhekter og tinnknapper til trikotasjeindustri.

Tinnknappen, med tradisjonelle mønstre som akantus, snøkrystaller, reinsdyr og border, er blant bedriften spesialiteter.

Bedriften er medlem av NHO – TBL og Teko teknisk forening.

A billion buttons


Den Norske Knappefabrikk AS was started by Karl Eckhoff in 1922, and is run today by his grandson, Gard – Cato Engnæs. The factory produces 10 – 12 million units a year, and has manufactured and sold a total of 1 billion buttons.
Production has developed from working by hand to a completely automated system. The company supplies buttons for uniforms, work clothes, heavy ready – made clothing, as well as pewter claps and pewter buttons for the knitwear industry. Pewter buttons with traditional patterns such as achantus, snowflakes, reindeer and border are among the company’s specialities.