Knapper og glansbilder

Den internasjonale olympiske komité (IOC) holdt en knapp på Lillehammer - med stort hell. Vinterlekene i 1994 ble de mest vellykkede noensinne. Verdens TV-seere glemmer aldri de vinterlige glansbildene. De som var tilstede glemmer aldri den spesielle atmosfæren.

Her, midt i dette miljøet, ligger Den Norske Knappefabrik A/S. I flere generasjoner har knapper herfra preget klær over hele landet. Frakken ble holdt sammen på kalde dagar med kuling fra nord-vest. Julekjoler, lusekofter og matrosdresser ble pyntet. Man opplevde sommerdager uten forpliktelser, og man fikk ris når øverste skjorteknapp nektet å forene seg med sin bedre halvdel - knapphullet.

Lillehammer-OL erobret verden. Byens tradisjonsrike knappefabrikk har gjort det samme. Knapper fra Lillehammer eksporteres til hele verden.

"Knapper og glansbilder" brukes ofte som uttrykk for å illustrere noe med lav verdi. Vi vil vise at uttrykket også kan stå for det motsatte. Noe positivt. Noe som borger for kvalitet.

Den Norske Knappefabrik kombinerer solide håndverkstradisjoner med topp moderne produksjonsmetoder - og ikke minst fleksibilitet. Vi skreddersyr knapper etter spesielle og individuelle behov. Og vi leverer meget raskt fra vårt rikholdige produktprogram.

“Not worth a Button”

Lillehammer was the choice of the International Olympic Committee – with tremendous success. The 1994 Winter Games were the most successful games ever. TV viewers the world over will never forget the spectacular coverage and beautiful scenery, and those who were there will never forget that special atmosphere.

Den Norske Knappefabrikken AS is situated right in the heart of Olympic country. Buttons from this factory have been sewn on to clothes all over Norway for many generations. These buttons have kept overcoats closed on cold days in a north – west gale and Christmas dresses, traditional.
Norwegian knit – wear and sailor suits have all been decorated with them. On summer days you got into trouble if your top button wouldn’t slip into its better half – the button – hole.

The Lillehammer Olympics conquered the world. The town’s button factory has done the same as buttons from Lillehammer are exported around the world. 

“Not worth a button” is often used to describe things with little or no value, but we can show that this can also be the opposite; something positive, something vouching for quality.

Den Norske Knappefabrik combines solid handicraft traditions with state of the art production methods – and mot least flexibility. Buttons ca be tailor – made, according to your requirements. And we deliver extremely fast from our varied product program, which you can have a close look at in this catalogue.