Knapper

Noen ganger er det viktig å være godt tilknappet

I klessammenheng omtales knappene ofte som detaljer. Men akk, hvilke viktige detaljer!

Knappenes nytteverdi er udiskutabel. Polfarere og fjellvandrere, som til de grader er avhengig av å væ®e godt tilknappet, er de første til å skrive under på det. Tøffe tak under tøffe forhold krever kvalitet tvers igjennom. Et plagg blir ikke bedre enn knappene tillater.

Ekstrembrukernes erfaringer danner ofte grunnlaget for videre produktutvikling. Dette gir trygghet for den alminnelige bruker.

På knappene skal storfolk kjennes

Hva hadde vel storslåtte paradeuniformer vært uten knapper? Det er i det hele tatt mange staselige plagg som er vanskelig å se for seg uten stilige knapper. Knappene er prikken over i'en, som understreker et plaggs stil og karakter. Og som vi pleier å si: På knappene skal storfolk kjennes...

 

Some times it’s important to be well buttoned up

When talking about clothes, buttons are often described as a minor detail, but oh!
How important they really are!

The usefulness of the button is not up for discussion. Polar explorers and mountaineers depend on buttons, and they would be the first to agree. Hard work under difficult conditions demands quality throughout. Helly Hansen, among other companies, have looked at the consequences of this. An item of clothing is not better than its buttons. 

People using buttons in extreme conditions often set the trend and decide the future for product development, providing security for the ordinary user.


You recognise important people by their buttons

What would splendid parade uniforms have been without buttons? There are many stately items of clothing witch are difficult to imagine without buttons. Buttons are the dot over the i to emphasise the clothing’s style and character. And, as we normally say, important people ca be recognised by their buttons….