Knappe tidsfrister

Knappe tidsfrister er en utfordring

Knappe tidsfrister er ikke et problem, men en utfordring. Det er med denne erkjennelsen som leveregel vi har blitt velkjente for vår leveringsdyktighet.

Velger du blant vårt standardsortiment på 2.000 forskjellige knapper, får du bestillingen levert i løpet av 3-14 dager. Spesialknappene bruker vi lengre tid på, men da får du også akkurat det du har bedt om.

Du har sikkert opplevd hvor vanskelig det er å finne knapper som passer akkurat din kolleksjon. Vi kan imidlertid tilby egne spesialknapper til din kolleksjon, en raffinert detalj som forbrukerne vil legge merke til. Vi kan tilby utalige variasjonsmuligheter. Sammen med en representant fra Den Norske Knappefabrik kan du planlegge knapper i farge, form, mønstre og materialer etter ditt behov.

Den Norske Knappefabrik er ingen kjempebedrift. Vi er fleksible, - vi kan produsere knapper i små serier. Det betyr at du ikke trenger bestille større antall enn 100 stk., alt avhengig av type knapp du velger.

Tight deadlines are a challenge
Tight deadlines are not a problem, but rather a challenge. We accept this as our wall of life and have become well – known for our good delivery service.

If you choose from our standard range of 2000 buttons, your order will be delivered within 3 – 14 days. Special buttons take more time, but then you will get exactly what you ordered.

You have surely experienced how difficult it is to find the buttons to suit your collection exactly. Well we can offer you customised buttons for your collection, a refined detail which your customers will really notice. We have numerous variations available. Together with a representative from Den Norske Knappefabrikk you can plan the colour, shape, pattern and materials exactly as you like.

Den Norske Knappefabrikk is no giant company. We are flexible, able to produce buttons on small series. This means that you don’t have to place orders of over one hundred, all depending on the type of buttons you choose.