Materialer

Verdt å vite om materialene

Tinn:

Vi har 50 års erfaring med produksjon av tinnknapper og hekter. Vi utvikler verktøyet selv, og har stor fleksibilitet i produksjonen. Produserer etter kundens ønsker.

Polyester:
Vi leverer polyesterknapper til skjorter og dresser, kåper og knapper. I tillegg leverer vi til en rekke tekobedrifter. Produserer etter kundens ønsker.

Nylon:
Slitesterkt, tåler røff behandling, kokevask og kulde opp til minus 40 grader. Tåler mer enn herdeplast, og er farkeekte. Vi leverer nylonknapper til bl.a. Forsvaret.

Polyetylen:
Dette er plastmateriale som brukes i produksjonen av anorakkdobber. Kan leveres i de fleste farger.

Metall:
Styrken er prisen/kvaliteten. Metallknappene har plast bakside, og vi leverer til musikkuniformer, buss/taxi, handelsmarinen, fly/rederier. Vi kan tilby logoknapper/profileringsknapper.

De viktigsste knappestørrelsene:

60 linjer/38 mm           32 linjer/20 mm
54 linjer/34 mm           30 linjer/18 mm
48 linjer/30 mm           28 linjer/17 mm
44 linjer/28 mm           24 linjer/15 mm
40 linjer/25 mm           22 linjer/14 mm
36 linjer/22 mm           20 linjer/12 mm
34 linjer/21 mm           18 linjer/11 mm

If you’re person who counts your buttons, you should get to know us better.

Worth knowing about the materials

Pewter:
We have 35 years of experience in manufacturing pewter buttons and clasps. We developed the tool ourselves and our production department is very flexible. We manufacture according to our customer’s requirements.

Polyester:
We supply polyester buttons for shirts, suits, women’s coats, gowns and leather jackets from Alexander, as well as supplying a whole range of textile companies. We manufacture buttons according to customer requirements.

Nylon:
Durable, withstands rough treatment, hot wash and freezing temperatures as low as – 40 degrees Celsius. It withstands more than reinforced plastic, and the colours are permanent. We supply nylon buttons to, among others, the Norwegian armed forced and Helly Hansen.

Polyethylen:
This is plastic material used in the production of anorak buttons. Supplied in most colours.

Metal:
The strength is the price / the quality. The metal buttons have a plastic reverse side, and we supply buttons for band uniforms, bus and taxi companies, the merchant navy, airlines and shipping companies. We can make buttons with a logo of a company profile.

The most important button sizes:

60 linjer/38 mm           32 linjer/20 mm
54 linjer/34 mm           30 linjer/18 mm
48 linjer/30 mm           28 linjer/17 mm
44 linjer/28 mm           24 linjer/15 mm
40 linjer/25 mm           22 linjer/14 mm
36 linjer/22 mm           20 linjer/12 mm
34 linjer/21 mm           18 linjer/11 mm